Liên hệ với Sothic

Thẩm mỹ viện Sothic được thành lập năm 2010 (Trực thuộc SỞ Y TẾ TP.HCM, giấy phép số: 04772). “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI” luôn là kim chỉ nam của Sothic..