Bạn hỏi, Bác sĩ trả lờiLàm sao trị sạch mụn
admin Nhân viên hỏi 6 năm trước

Làm sao trị sạch mụn vậy bác sĩ